FC Adria Solutions d.o.o.
Lopašićeva 13
10 000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt osoba:

Dubravko Krstinić
Managing partner

M: +385 98 274 810
E: dubravko.krstinic@franklincovey.hr


Ili nam napišite svoj upit ili komentar, javit ćemo vam se u najkraćem mogućem roku: